Therapeuten voor Jongeren


Als jongeren het even niet zien zitten en de stap zetten om advies en begeleiding te vragen, is de tijd tussen crisissituatie en hulpverlening door de lange wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg dikwijls veel te lang.

Om te voorkomen dat de situatie escaleert, vult TEJO in de regio Antwerpen deze leemte op door eerstelijns therapeutische begeleiding te bieden aan jongeren met psychische problemen. Laagdrempelig, anoniem en gratis. Alle jongeren tussen 10 en 20 jaar die baat hebben bij een aantal therapeutische gesprekken worden begeleid door gemotiveerde jeugdtherapeuten zodat ze hun eigen traject terug kunnen vinden.

Elke dag, behalve zon- en feestdagen, zijn er gedurende 4 uur therapeuten ter beschikking in het gezellige TEJO huis in het Centrum van Antwerpen.


info: www.tejo.be