Kleinschalige projecten die we steunen

Kleine Strijders

Als kinderen in het ziekenhuis moeten worden opgenomen met ernstige aandoeningen verdienen die kleine strijders afleiding en steun. En wij steunen hen.

Belenos

Na een borstkanker behandeling is een reconstructie heel goed voor het psychologische welzijn.

Scholengemeenschap Markland

Regelmatig kunnen kinderen niet participeren in activiteiten omdat de ouders dit niet kunnen bekostigen. Wij helpen de directies om waar nodig een handje toe te steken.

Opleidingen Lions Quest voor leerkrachten

Op de juiste momenten kinderen leren te weerstaan aan verleidingen en hen sterken in hun krachten, daarvoor biedt Lions Quest de juiste opleiding. Wij sponseren elk jaar enkel leerkrachten voor dit residentieel seminarie.

Pampers en Co en De Schakel in Rijkevorsel helpen mensen die onder de armoedegrens zijn beland.

Recent werd maandstonde-armoede aan het aanbod toegoed. Ook leveren onze sponsors in natura prima ingrediënten  voor de voedselbedeling.

Toen Ken "Yes We Ken" Delissen zijn verhaal bracht op onze sponsordiner heeft de club een bijdrage geleverd voor het tuinpad van De Mick zodat hij met zijn vrienden meer van de tuin kan genieten.