Taallessen

GEEN TAALLESSEN MEER

Vele jaren mocht onze Lionsclub dank zij veel geïnteresseerden en tientallen vrijwillige leerkrachten taallessen organiseren. Alles kon in een gemoedelijke sfeer en zonder te veel plichtplegingen. Zelfs zonder subsidies konden we concurrentieel blijven tegenover meer "officiële " instanties, die ook taallessen organiseren, zoals LBC. Het uitgangspunt was bij ons ook anders : in een gemoedelijke en ongedwongen sfeer aan een diversiteit van de bevolking de kans geven, kennis te maken met een taal zonder examendruk en toetsenstress.

De toenemende druk vanuit de overheid om het vrij initiatief te onderwerpen aan de correcte toepassing van de wetgeving omtrent het vrijwilligersstatuut dwingt ons tot een veelheid van administratieve plichtplegingen die de kosten haast doen verdubbelen.

Aangezien wij geen beroep kunnen doen op subsidies zouden hierdoor de lesgelden te hoog worden voor de deelnemers.

Om al die redenen, hebben wij besloten de taallessen niet meer te organiseren. Bovendien blijft het coronavirus in de winterperiode nog steeds om de hoek kijken.

Wij danken alle deelnemers en leerkrachten voor hun deelname en inzet .

met vriendelijke Lions-groeten.

Namens Lions Club Hoogstraten Markland

Commissie Taallessen

Jan Aertsen en Jef Blockx