Ispahan

Mag het laatste hoofdstuk ook goed zijn? Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met het levenseinde. Of de dag is gekomen dat de gezondheid van een dierbare achteruitgaat. Je wil die tot het allerlaatste moment de best mogelijke zorg bieden. En een kwaliteitsvol en onvergetelijk laatste hoofdstuk geven in de vertrouwde omgeving. Het liefst van al wil je léven toevoegen aan de tijd die nog rest samen. Ispahan vzw zorgt voor wie niet meer kan genezen en omringt in nauwe samenwerking met huisartsen en alle andere zorgverleners de patiënt en zijn familie. De thuiszorgequipe biedt integrale zorg waarbij zowel lichamelijke als emotionele en psychosociale aspecten centraal staan.

info: www.ispahan.be