Coda palliatieve zorg

Kort na de start van Coda Hospice in Wuustwezel werd dit het belangrijkste sociaal project van onze club.

CODA vzw. is een pluralistische organisatie van artsen, verpleegkundigen en vrijwilligers, die palliatieve zorg aanbieden in de regio Antwerpen-Noord en Noorderkempen.
Deze zorg wordt aangeboden, zowel in de thuiszorg als in het Coda Hospice, een gespecialiseerd verpleeghuis waar terminale patiënten en hun families als 'gasten' in een bijna-thuis-huis worden opgenomen.
Het Coda Hospice biedt sinds 1996 een residentiële opvang voor acht patiënten.
Het Coda Dagcentrum, annex het hospice, biedt sinds 1997 een supplementaire opnamemogelijkheid aan een zestal palliatieve patiënten. Een team van 24 verpleegkundigen, een 10 tal vrijwilligers, een maatschappelijk werker, een kinesist, een psychologe en drie artsen is werkzaam in het Coda Hospice.
CODA vzw. ondersteunt eveneens het palliatief supportteam in de regionale ziekenhuizen.
Het Netwerk Palliatieve Zorg Noorderkempen vzw. coördineert de palliatieve thuiszorg regionaal vanuit het Coda Hospice.
Voor de financiering van het paramedisch personeel, de deskundige opleiding en vorming van de zorgverleners, de ondersteuning van het vrijwilligerswerk en de werking en verdere uitbouw van het Dagcentrum en het
Coda Hospice blijft CODA vzw. aangewezen op de steun van vele milde schenkers, en de sponsoring door bedrijven, verenigingen en organisaties.

info: www.coda-palliatievezorg.be